Phòng bệnh sâu răng

Theo hiểu biết mới nhất của y học, sâu răng do nhiều yếu tố: độ pH quanh răng, nước bọt, chất lượng của răng, vi khuẩn trong miệng, chất nền.

Tôi thấy hiện nay rất nhiều người bị sâu răng. Mà mỗi răng sâu phải đi trám răng nhiều lần rất phức tạp. Vậy có cách nào phòng được bệnh sâu răng?

Võ Thị Diễm Thu (Đồng Nai)

Theo hiểu biết mới nhất của y học, sâu răng do nhiều yếu tố: độ pH quanh răng, nước bọt, chất lượng của răng, vi khuẩn trong miệng, chất nền. Sâu răng do sự hủy chất khoáng lớn hơn sự tái tạo chất khoáng theo cơ chế hóa học và vật lý sinh học. Nhờ hiểu biết đúng nguyên nhân gây sâu răng nên người ta đã đưa ra những biện pháp phòng chống bệnh sâu răng hiệu quả như sau: fluor hóa nước uống: cho thêm chất fluor vào nước máy với tỷ lệ thích hợp, dùng thuốc chải răng có fluorid; Tuyên truyền cho nhân dân ăn chất đường ít lần trong ngày và nếu ăn chất đường thì nên chải răng ngay, vì bệnh sâu răng liên quan đến chất đường bám vào răng chứ không liên quan đến lượng đường ăn nhiều hay ít; Để phòng bệnh cần thực hiện chương trình nha học đường gồm 4 nội dung: giáo dục cho học sinh biết cách vệ sinh răng miệng như dạy chải răng, cách ăn uống chống sâu răng; Tổ chức súc miệng bằng nước pha fluor, súc miệng tuần hai lần; Khám phát hiện sớm sâu răng để hàn; Trám bít lỗ rãnh để phòng sâu răng.

BS. Trương Thị Minh Tỉnh