Gần nửa triệu phụ nữ vùng khó được truyền thông về SKSS/KHHGĐ

SKĐS - Gần 452.000 phụ nữ nhận thông tin và truyền thông thông qua nhiều hình thức từ Dự án MS Ladies. Ngoài ra, 138.000 người đã nhận dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Gần nửa triệu phụ nữ vùng khó được truyền thông về SKSS/KHHGĐ

Thông tin được đưa ra tại buổi lễ tổng kết Dự án "Trao quyền và nâng cao vị thế kinh tế cho phụ nữ thông qua cải thiện tiếp cận sử dụng các dịch vụ và sản phẩm sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại Lào Cai và Sơn La" (gọi tắt là dự án MS Ladies), ngày 20/6. 

Dự án MS Ladies này vừa kết thúc sau 4 năm triển khai (từ tháng 6/2018 đến 6/2022). 

Dự án được thực hiện tại 4 địa bàn thuộc tỉnh Lào Cai, gồm 2 huyện Bảo Thắng, Bát Xát và thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai; 5 địa bàn thuộc tỉnh Sơn La, gồm: thành phố Sơn La và 4 huyện: Mường La, Thuận Châu, Phù Yên và Mai Sơn.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Trưởng đại diện Tổ chức MSI Việt Nam - cho biết MS Ladies đã đạt được hiệu quả, góp phần đem lại lợi ích nhất định cho ngành y tế địa phương, các cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ y tế các tuyến và cả người dân tại các địa bàn.

IMG_7722.jpg

Trưởng đại diện Tổ chức MSI Việt Nam cho biết kết quả đạt được của Dự án MS Ladies góp phần đem lại lợi ích nhất định cho ngành y tế địa phương.

Đã có gần 452.000 khách hàng nhận thông tin và truyền thông thông qua các hình thức truyền thông 1-1, truyền thông nhóm tại trạm y tế và cộng đồng; truyền thông lồng ghép chiến dịch dân số, lồng ghép tiêm chủng tại trạm y tế và giao ban y tế; truyền thông trường học và truyền thông trên loa phát thanh.

Có tới gần 138.000 khách hàng nhận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình (SKSS/KHHGĐ). Cùng đó, Dự án cũng tổ chức 5 đợt cấy que tránh thai cho khoảng 780 khách hàng có nhu cầu cung cấp dịch vụ tại Sơn La và Lào Cai.

Chương trình cũng tổ chức 72 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ người cung cấp dịch vụ, giám sát viên và người điều phối tại tuyến huyện. Hàng trăm người cung cấp dịch vụ đã được tuyển dụng tại 2 tỉnh, cùng các đội trưởng và giám sát viên khác.

Những nhóm cán bộ này được Dự án đào tạo quản lý kinh doanh, kỹ năng bán hàng; Kỹ năng truyền thông, tư vấn chăm sóc SKSS/KHHGĐ; Phòng chống nhiễm khuẩn; Cấp cứu cơ bản; Kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung, cấy tránh thai, phá thai an toàn; Sử dụng phần mềm Mate-Comcare để bán hàng, báo cáo và quản lý số liệu;...

Bên cạnh việc được trang cấp máy tính bảng để hỗ trợ công tác tư vấn bán hàng và báo cáo, các MS ladies và cơ sở y tế tham gia dự án được giám sát lâm sàng, cầm tay chỉ việc hàng năm thông qua hoạt động đánh giá năng lực.