[ Cây thuốc quanh ta ]

“Viagra” từ các loài cá đó là những vị thuốc : hải mã ( cá ngựa) , hải long ( cá chìa vôi ), lý ngư ( cá chép ) đã được sử dụng từ lâu với đầy đủ tính dân gian và tác dụng công hiệu nhất định.

'Viagra' từ các loài cá